Park Zdrojowy

Park Zdrojowy

Park Zdrojowy w Lądku-Zdroju urządzono po wybudowaniu dzisiejszego Zdroju Wojciech. Obecny układ opiera się na głównej osi parku wytyczonej w latach 30-tych ubiegłego stulecia. Oś ta łączy budynek Zdroju Wojciecha i basen kryty. Od tej osi odchodzi dojście do dawnej hali spacerowej Albrechta - dzisiejsza kawiarnia Albrechtshalle - kaplicy zdrojowej i fontanny. W pobliżu basenu rośnie olbrzymi miłorząb dwuklapowy.

W Parku przeważają drzewa liściaste: klony, jawory, buki i lipy drobnolistne. Na terenie parku znajduje się również kilka rzeźb - pozostałe po plenerze rzeźbiarskim w lecie 1980 roku.