Telefony Alarmowe

Komisariat Policji
ul. Kłodzka 36,
tel. 74 814 65 70, 74 814 62 31

Straż Miejska
ul. Kłodzka 4,
tel. 74 814 80 99

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Strażacka 1,
tel. 74 814 64 44

Pogotowie Ratunkowe
ul Strażacka 2
tel. 999